płatne zajęcia

Zwrot opłaty za zajęcia warsztatowe

W związku z epidemią rodzice zrezygnowali z zajęć warsztatowych dla dzieci i proszą o zwrot wpłaconej kwoty.
W jaki sposób zaksięgować tę operację?

Płatne zajęcia w ośrodku kultury

Jak zaewidencjonować rozliczenie otrzymanych płatności za płatne zajęcia organizowane w gminnym ośrodku kultury?