płatnik składek

Wynagrodzenie płatnika składek — ujęcie w księgach rachunkowych

Czy samorządowej instytucji kultury przysługuje prawo do wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty, określone w art. 28 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (dalej: ordynacja podatkowa) oraz jak je księgować?