płatność podzielona (split payment)

Objaśnienia podatkowe MF w sprawie mechanizmu podzielonej płatności

 • MF wydało objaśnienia w kwestii stosowania tzw. split payment
 • Instytucje zwolnione z VAT przedmiotowo lub podmiotowo mają obowiązek stosować mechanizm podzielonej płatności
 • Kwota 15 000 zł brutto dotyczy wartości wykazanej na fakturze, a nie wartości całej umowy

Instytucja zwolniona podmiotowo i niezarejestrowana na potrzeby VAT a mechanizm podzielonej płatności

Instytucja jest podmiotowo zwolniona z VAT i nie jest zarejestrowana na potrzeby VAT.
Czy w przypadku otrzymania faktury o wartości powyżej 15 000 zł musi dokonywać płatności mechanizmem podzielonej płatności?

Dodatkowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności

Dokonanie płatności bez zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności może się wiązać z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), wykazanej na fakturze, której dotyczy płatność.
Czy to jedyna sankcja za niestosowanie split payment?

Obowiązkowa podzielona płatność — split payment

 • Od 1 listopada niektóre faktury należy obowiązkowo płacić z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
 • Jeśli instytucja kultury dokonuje dostawy towarów i usług objętej obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, to na fakturze ma obowiązek umieścić sformułowanie «mechanizm podzielonej płatności»
 • Za wystawienie faktury bez adnotacji o split payment może grozić kara do 30% wartości VAT objętego tą transakcją

Podzielona płatność

 • Od 1 lipca obowiązują przepisy dotyczące podzielonej płatności
 • Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest póki co dobrowolne, ale o jej zastosowaniu decyduje podmiot opłacający fakturę instytucji kultury
 • Otrzymywanie środków w podzielonej płatności może mieć negatywny wpływ na płynność finansową instytucji kultury

Wpływ podzielonej płatności (split payment) na zmiany w ewidencji księgowej

 • Zastosowanie podzielonej płatności oznacza zmiany w ewidencji księgowej
 • Bank decyduje o elementach przelewu związanego z podzieloną płatnością
 • Wprowadzenie podzielonej płatności wymaga zmian w planie kont