płatności przelewem

Potwierdzenie zapłaty kwoty z faktury jest w interesie instytucji kultury

Instytucja kultury często zamawia przez Internet towary, za które płaci przy odbiorze. Problem w tym, że fakturze jako sposób płatności widnieje słowo «przelew», a w rzeczywistości kwotę z faktury uiszcza pracownik instytucji, który pobiera z tego tytułu zaliczkę. W ten sposób instytucja nie ma dowodu zapłaty za fakturę. Sprzedawca towaru twierdzi, że treść faktury jest prawidłowa i nie chce wystawić pokwitowania odbioru gotówki. Czy ma rację?

Płatności przelewem a kasa fiskalna

Ośrodek kultury do 30 kwietnia 2011 r. był zwolniony z ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. Od 1 maja 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ośrodek kultury jest teoretycznie zobowiązany do prowadzenia ewidencji za pomocą kas fi skalnych. W roku 2010 obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych przekroczył 40 000 zł.

Jeśli ośrodek będzie przyjmował wszelkie wpłaty w całości za pośrednictwem banku oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję (faktury VAT) będzie wynikało, czego ona dotyczy (nazwa zajęć, np. karate, taniec nowoczesny itp. lub inna usługa, np. wyjazd do kina), to czy zgodnie z pkt. 37 załącznika do ww. rozporządzenia będziemy zwolnieni z obowiązku rejestrowania sprzedaży usług na kasie fiskalnej?