podatek od czynności cywilnoprawnych

Zakup eksponatów od osoby fizycznej

Instytucja kultury ma w swojej strukturze organizacyjnej dział historyczny. Zakupuje eksponaty (muzealia) od osób fizycznych. Zdarzenie dokumentowane jest rachunkiem wystawianym przez osobę sprzedającą.
Jakie są skutki podatkowe takiego zdarzenia dla osoby fizycznej?

Wartość początkowa obrazu a moment zapłaty pcc

Instytucja kultury otrzymała 47 000 zł na realizację zadania, tj. zakup obrazów, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obraz zostanie zakupiony od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna sprzedaży.
Czy podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) zapłacony z własnych środków zwiększy wartość obrazu?

PCC od nieoprocentowanej pożyczki dla ośrodka kultury

Samorządowy ośrodek kultury jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji budynku, ośrodek otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Umowa o dofinansowanie zakładała ponoszenie wydatków przez ośrodek, a następnie, po weryfikacji dokumentów, NFOŚiGW zwracał środki finansowe. Aby zachować płynność finansową, ośrodek otrzymał od organizatora, czyli gminy, nieoprocentowaną pożyczkę (nie dla celów działalności gospodarczej).
Czy od umowy pożyczki udzielonej ośrodkowi kultury przez organizatora należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc)?

Zakup dzieł sztuki a podatek od czynności cywilnoprawnych

Galeria jest podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności kupuje wyroby rękodzieła ludowego od różnych podmiotów, które następnie sprzedaje. Moim zdaniem fakt bycia podatnikiem VAT wyklucza opodatkowanie czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

  • Czy tak rzeczywiście jest? Od czego zależy to wyłączenie?
  • Czy istnieją takie przypadki, w których mimo statusu podatnika VAT galeria może jednak płacić PCC?

Instytucje kultury nie są podmiotowo zwolnione od PCC

Czy samorządowa instytucja kultury jest podmiotowo zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Zakup komputera od osoby fizycznej a złożenie deklaracji w PCC

Muzeum kupiło od osoby fizycznej na podstawie umowy sprzedaży używany komputer o wartości 800 zł. W związku z tym, że wartość komputera nie przekracza 1000 zł, muzeum nie musi płacić podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Czy mimo wszystko instytucja kultury powinna złożyć deklarację PCC?