podatek od nagrody

Nagroda w konkursie organizowanym przez instytucję kultury

Instytucja kultury organizuje „Konkurs kolęd”. Gmina przydzieliła na ten konkurs 2000 zł. Nagrodą główną jest telewizor o wartości 900 zł. Jakie dokumenty należy sporządzić, aby odprowadzić podatek od kwoty 140 zł (tj. nadwyżki ponad limit 760 zł) i w jakiej wysokości? Kto pokrywa kwotę podatku: zdobywca nagrody czy organizator konkursu? Jakie dane powinien podać zdobywca nagrody, który nie jest pracownikiem instytucji?