podatek od towarów i usług

Organizacja wycieczki a VAT

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Główne nasze zadania to prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej dla lokalnej społeczności, dodatkowo wynajmujemy pomieszczenia. Zamierzamy zorganizować wycieczkę, rezerwujemy nocleg, autokar, przewodnika. Koszt dzielimy proporcjonalnie na wszystkie miejsca w autokarze (do pełnego składu brakuje 2 osób). Co z VAT od wpłat za wycieczkę, ewentualnie w jakiej wysokości należy go odprowadzić?

Kiedy VAT jest kosztem kwalifikowanym

• Instytucje kultury, które finansują swoje projekty ze środków unijnych, muszą ocenić, kiedy VAT będzie również finansowany z tych środków • Finansowanie VAT ze środków unijnych jest możliwe tylko wówczas, gdy instytucja nie może odzyskać go w żaden inny sposób • Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe uprawnia instytucję do uznania VAT naliczonego za koszt kwalifikowany

Lekcje muzealne a VAT

Mam pytanie dotyczące VAT, związane z prowadzonymi przez muzeum zajęciami z dziećmi i młodzieżą, tzw. lekcjami muzealnymi. Są to zajęcia teoretyczne oraz warsztaty plastyczne, polegające np. na malowaniu na szkle, wykonywaniu z papieru ozdób wielkanocnych itp. Mam wątpliwości, czy lekcje te korzystają ze zwolnienia jako usługi kulturalne.

Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne

• Sprzedaż biletów nie jest dostawą towarów • Obowiązek podatkowy powstaje zazwyczaj z chwilą otrzymania zapłaty za bilet • Imprezy kulturalne są opodatkowane najczęściej obniżoną stawką