podatek od wynagrodzeń artystów z zagranicy

Świadczenia dla zagranicznych instytucji kultury

Teatr chce zawierać z innymi teatrami umowy, które dotyczą korzystania z ich twórczości artystycznej. Strony tych umów legitymują się rezydencją podatkową państw europejskich i nie osiągają zysku poprzez zakład w Polsce. Umowy będą realizowane m.in. poprzez organizowanie festiwalu teatralnego na terytorium Polski. Świadczenia dla zagranicznych teatrów z tytułu usług w ramach działalności widowiskowej, tj. udziału w festiwalu, będą finansowane ze środków publicznych. Czy polski teatr ma obowiązek odprowadzania podatku od świadczeń wypłacanych zagranicznym teatrom?

Opodatkowanie wynagrodzeń artystów z zagranicy za występy w Polsce

• Wynagrodzenie artystów za ich publiczne występy na podstawie polskich przepisów jest opodatkowane 20% podatkiem u źródła • Aby określić konsekwencje podatkowe wypłaty wynagrodzenia na rzecz zagranicznego artysty, konieczne jest sprawdzenie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania • Jeśli podatek od wynagrodzenia artysty jest należny w Polsce, to obowiązek jego pobrania ciąży na instytucji kultury jako płatniku