podatki lokalne

Zmiany w podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2016 r.

• Zrezygnowano z opodatkowania stawką jak dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą budynków przeznaczonych do rozbiórki • Organ zrezygnuje z postępowania, jeśli wysokość podatku nie przekroczy kwoty najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej • Podatek nieprzekraczający 100 zł instytucja zapłaci jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty