podnoszenie kwalifikacji

Pomysł na kulturę — kierunek: wiedza

  • Przekazując wiedzę, często zapominamy o odbiorcy treści
  • To, co może być ważne dla nas, nie zawsze jest interesujące dla osób odwiedzających instytucję, dlatego warto pomyśleć o ciekawym przekazaniu informacji
  • Koniecznie trzeba wykorzystać potencjał i wiedzę pracowników instytucji

Dokształcanie pracownika instytucji kultury

Pracownik instytucji kultury zgłosił, że zamierza podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i podjął naukę bez skierowania ze strony pracodawcy na studiach podyplomowych. Kierunek studiów związany jest z konkretnym zajmowanym przez pracownika stanowiskiem i wykonywanymi przez niego obowiązkami. W związku z tym pracownik poprosił o częściowe dofinansowanie do nauki. Pracodawca uznał, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika jest zasadne i ma związek z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem, dlatego zdecydował się na częściowe dofinansowanie kosztów czesnego. Instytucja chciałaby też zawrzeć z pracownikiem umowę dotyczącą dokształcania.
Czy kwota częściowego dofinansowania do studiów podyplomowych (bez skierowania pracodawcy) jest dla pracownika przychodem stanowiącym podstawę opodatkowania oraz wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
Co powinna zawierać umowa z pracownikiem w przypadku częściowego dofinansowania nauki?
Jakie dokumenty powinien posiadać pracodawca, który zwraca pracownikowi część kosztów nauki? Czy uczelnia ma wystawić fakturę na pracodawcę czy na pracownika? Jaka kwota powinna być na fakturze: czy całość czesnego czy kwota dofinansowania pokrywanego przez pracodawcę?

Wyjazd w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Muzeum samorządowe organizuje dla wszystkich swoich pracowników wyjazd do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wyjazd przypada w dzień roboczy i jest finansowany z budżetu muzeum przeznaczonego na szkolenia pracowników, a celem jest zwiedzenie ekspozycji muzealnych oraz konserwatorium muzealnicznego.
Czy pracownikom należy wypisać delegacje, czy powinni wziąć dzień z urlopu?

Szkolenie pracownika

Instytucja kultury jako pracodawca wysłała pracownika na szkolenie — przydzieliła mu delegację , a także zwróciła koszty podróży i szkolenia.
Czy takiemu pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy?
Czy czas, w którym przebywa on na tym szkoleniu, należy traktować jako jego czas pracy?

Bezpłatna delegacja pracownika muzeum

Pracownik muzeum złożył wniosek o bezpłatną delegację na wyjazd do Nowego Jorku na 6 dni. Celem podróży pracownika jest udział w konferencji oraz rekonesans po muzeach. Muzeum pokrywa koszty ubezpieczenia pracownika w ramach wyjazdu. Czy dyrektor muzeum może pracownikowi udzielić bezpłatnej delegacji?

Studia podyplomowe a urlop szkoleniowy

• Dyrektorzy instytucji kultury nie mają już obowiązku udzielania urlopów szkoleniowych dla pracowników, którzy podnoszą kwalifikacje na studiach podyplomowych, które zaczęły się od 1 października 2011 r. • Zastąpienie egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej egzaminem końcowym i pracą końcową przekreśla szanse na dodatkowe dni wolne od pracy • Osoby, które rozpoczęły studia przed 1 października 2011 r., mają szczęście, bo skończą naukę na starych zasadach