podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania, zasady wystawiania faktur i zwolnienie podmiotowe w VAT od 1 stycznia 2014 r.

• Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe, bardziej precyzyjne zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT • Obecnie instytucja kultury wystawia fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczyła towary lub wykonała usługę • Instytucja kultury nie ma obowiązku wystawiania faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną przedmiotowo i podmiotowo