podstawa wymiaru świadczenia chorobowego

Premia motywacyjno-uznaniowa a wynagrodzenie za czas choroby

Pracownica ośrodka kultury w październiku 2013 r. przebywała na zwolnieniu chorobowym 7 dni. Jej płaca zasadnicza wynosi 2400 zł, natomiast za październik 2013 r. wynagrodzenie za czas przepracowany wynosi 1760 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania ośrodka kultury oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownicy mogą otrzymać premię motywacyjno-uznaniową za przepracowany miesiąc w wysokości od 3% do 15% wynagrodzenia zasadniczego. Premia jest przyznawana za bardzo dobre wykonanie obowiązków oraz za wprowadzenie innowacji w trakcie realizacji zadania dającego pozytywne efekty. Od jakiej kwoty wynagrodzenia zasadniczego należy liczyć premię pracownicy: czy od kwoty 2400 zł (po uzupełnieniu), czy od 1760 zł?

Zasady ustalania podstawy świadczenia chorobowego dla pracowników instytucji kultury

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego przy założeniu, że pracownik instytucji kultury otrzymuje dodatek stażowy? Regulamin wynagradzania w instytucji kultury nie przewiduje innych odrębnych zasad niż te, które znajdują się w przepisach ogólnych.