pogotowie kasowe

Wpływy z innych kas instytucji kultury a pogotowie kasowe w kasie głównej

Instytucja kultury prowadzi kasę główną — do niej wpływają środki z kas detalicznych znajdujących się w oddziałach instytucji. Do tej pory wpływy do kasy głównej były na bieżąco odprowadzane do banku, a na wszelkie wydatki z kasy głównej wykorzystywano środki z pogotowia kasowego.
Czy wpływy do kasy głównej można traktować jak jej zasilenie i korzystać z tych pieniędzy jak z pogotowia kasowego?

Kasa w bibliotece prowadzącej usługi kserograficzne

Biblioteka prowadzi usługi ksero płatne gotówką.
Czy w takim przypadku musi prowadzić kasę i wyznaczyć kasjera?
Czy może być tak, że inna osoba przyjmuje wpłaty bezpośrednio od korzystających z ksero, a inna jest kasjerem?
Na podstawie jakich dokumentów powinno nastąpić przekazanie środków przez osobę pobierającą opłatę za ksero a kasjerem?

Obrót gotówkowy w instytucji kultury

Instytucja kultury, która nie posiada stanowiska kasy, chce przyjmować wpłaty z tytułu usług ksero i drukowania na podstawie rejestru. W rejestrze znajdą się informacje o tym, kto, kiedy i jaką kwotę wpłaca oraz podpis osoby wpłacającej.
Pod koniec dnia księgowy instytucji całą kwotę wpłaca na rachunek bankowy.
Skoro instytucja nie może przetrzymywać pieniędzy publicznych, to czy zaproponowane rozwiązanie jest możliwe, czy bezwzględnie należy zakupić sejf i stworzyć stanowisko kasy?