poręczenie bankowe

Księgowanie poręczenia bankowego

Czy należy zaksięgować należyte zabezpieczenie wykonania umowy, jeśli jest ono w formie poręczenia bankowego, a nie w pieniądzu? Czy jest to wówczas konto pozabilansowe, na którym ujmuje się taką wartość? A jak ująć w księgach weksel, który instytucja podpisała w związku z realizacją imprezy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej? Czy również należy go zaksięgować na koncie pozabilansowym, czy wystarczy informację o takim wekslu umieścić w dodatkowych informacjach do sprawozdania finansowego?