porozumienie zmieniające

Konsekwencje pracownicze połączenia instytucji kultury

Z nowym rokiem ośrodek kultury połączy się z biblioteką. Dotychczasowi pracownicy będą pracowali w nowo utworzonej instytucji, tj. w bibliotece centrum kultury.
Czy konieczne jest wypowiedzenie im umów z dniem 31 grudnia 2020 r. i przyjęcie ich na nowych zasadach (niektórzy pracownicy będą mieli inny zakres obowiązków)?

Zmiany w regulaminie wynagradzania

W instytucji kultury od 15 lipca br. zmieni się regulamin wynagradzania.
Jak należy postąpić w sytuacji, gdy zmianie uległa:

  • grupa zaszeregowania pracownika, bez zmiany dotychczasowego wynagrodzenia;
  • jego wynagrodzenie, w związku ze zmianą widełek płacowych na danym stanowisku?

W jaki sposób należy policzyć wynagrodzenie pracownika za maj:

  • ustalić nowe angaże obowiązujące od 15 lipca czy też może
  • wprowadzić je wraz z początkiem następnego miesiąca?

Wynagrodzenie w czasie zmiany regulaminu wynagradzania

Pytania dotyczą wypłaty wynagrodzeń w okresie zmiany regulaminu wynagradzania.

  • Mniej korzystny dla pracowników regulamin wynagradzania zaczął obowiązywać od 1 czerwca 2015 r. po podaniu go do wiadomości wszystkim pracownikom. Jednemu z pracowników instytucja wypłaciła nagrodę jubileuszową 28 czerwca według nowych zasad, ale porozumienie zmieniające zostało pracownikowi wręczone dopiero dwa dni później z datą obowiązywania nowych warunków wynagradzania od 1 lipca 2015 r. Czy instytucja postąpiła słusznie, wypłacając pracownikowi nagrodę jubileuszową według nowych, mniej korzystnych, zasad?
  • Pracownik, który był na długim zwolnieniu lekarskim rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron z powodu zamiaru przejścia na emeryturę. W tym czasie otrzymał pocztą nowy regulamin wynagradzania, ale nie chciał podpisać porozumienia zmieniającego. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpi 20 września 2015 r. Nowe warunki wynagradzania wejdą w życie przy porozumieniu zmieniającym 31 października 2015 r. Czy tego pracownika obowiązują przepisy poprzedniego regulaminu?

Zwiększenie zakresu obowiązków pracowników muzeum

Dyrektor muzeum zaproponował, aby pracownicy działu dokumentacji oprowadzali grupy po ekspozycji. Ich zakres obowiązków jest wpisany wprost do umowy o pracę.

  • Czy taka zmiana zakresu obowiązków jest możliwa?
  • Czy można ten zakres obowiązków „wyłączyć” z umowy o pracę, aby stanowił osobny, niezwiązany z umową dokument?
  • Czy w związku ze zwiększeniem obowiązków trzeba tym pracownikom podnieść wynagrodzenie?