potrącenie komornicze

Przerwanie urlopu oznacza brak prawa do świadczenia urlopowego

10 czerwca br. pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji jego stanowiska pracy, a także pismo, że w lipcu jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.
W tym samym dniu pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę świadczenia urlopowego za okres od 11 do 24 czerwca (czyli 10 dni roboczych i 14 kalendarzowych). Dyrektor wypłacił świadczenie urlopowe. Jednak pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie od 15 do 19 czerwca i po kilku dniach kolejne zwolnienie od 20 do 30 czerwca.

  • Czy pracownikowi należało się świadczenie urlopowe?
  • Czy potrącając z pensji pracownika wartość świadczenia urlopowego, instytucja postąpiła słusznie?

Potrącenia z wynagrodzenia w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Potrąceń przymusowych instytucja dokonuje niezależnie od woli pracownika, bez jego zgody • Z tytułu należności alimentacyjnych instytucja może potrącić pracownikowi maksymalnie 3/5 wynagrodzenia • Trzeba pamiętać o kolejności potrąceń

Potrącenie komornicze z nagrody jubileuszowej

W muzeum jest pracownica zatrudniona na 1/2 etatu. Jej płaca brutto to kwota 940 zł. Z tytułu zajęcia komorniczego niealimentacyjnego jej zarobek netto wynosi 590,69 zł (kwota wolna 1181,38 zł : 2 = 590,69 zł). W maju 2013 r. należy jej wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy (75% wynagrodzenia), tj. 705 zł minus podatek dochodowy 127 zł = 578 zł. Wypłata nagrody jubileuszowej i wynagrodzenia nastąpi w różnych terminach.
Czy kwoty 940 zł i 705 zł zsumować i wypłacić tylko kwotę wolną należną (czyli 590,69 zł) czy z każdej (940 zł i 705 zł) policzyć kwoty wolne. Spotkaliśmy się z różnymi interpretacjami.