potwierdzanie obecności

Określenie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy pracowników instytucji kultury

Instytucja kultury ma placówki w 5 miejscowościach w obrębie gminy. Pracownicy wykonują swoją pracę głównie w jednej powierzonej placówce (każdy pracownik odpowiada za 1 placówkę). Pracownicy ci muszą czasami wyjeżdżać, np. w celu rozwieszenia plakatów, przekazania mieszkańcom zaproszeń, dokonania ustaleń ze szkołą, z którą na danym terenie współpracują. W siedzibie instytucji organizowane są także spotkania pracowników oraz większe wydarzenia kulturalne — wtedy wszyscy pracownicy przyjeżdżają do siedziby i pomagają w ich organizacji. Dwóch pracowników codziennie w szkole podstawowej przeprowadza w ramach pracy dla dzieci warsztaty plastyczne.
W jaki sposób określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę — czy można je określić jako dana gmina czy też należy wymienić poszczególne konkretne miejsca?
Czy lista obecności dla pracownika, na której potwierdzany jest jego czas pracy, powinna być jedna bez względu na faktyczne miejsce wykonywania pracy, czy powinna zawierać informację, że w danym dniu pracownik jest w innym miejscu?