powód

Instytucja kultury w trakcie postępowania przed sądem pracy

• Na pierwszej rozprawie sąd wezwie strony do ugody, której zawarcie znacznie przyspieszy zakończenie procesu • Aby zwiększyć szanse instytucji kultury na wygraną w sporze z pracownikiem, warto zadbać o przedstawienie dowodów, którymi mogą być zeznania świadków, dokumenty, opinie biegłych, a także coraz częściej nagrania z monitoringu czy e-maile • Koniecznie trzeba pilnować przestrzegania wyznaczonych terminów sądowych, ponieważ po ich upływie sąd nie weźmie pod uwagę czynności instytucji kultury

Instytucja kultury jako pozwany przed sądem pracy — wstępne informacje

• Pracownik, który jest niezadowolony z decyzji pracodawcy dotyczącej rozwiązania z nim umowy o pracę lub który uważa, że instytucja wypłaciła mu zbyt małe wynagrodzenie, może zwrócić się do sądu pracy • Instytucja kultury może w procesie występować sama albo działać przez pełnomocnika • Sąd może wezwać instytucję do przedłożenia dokumentów mających wpływ na wyjaśnienie sprawy