powołanie muzeum przy ośrodku kultury

Muzeum w gminnym ośrodku kultury

Pytanie dotyczy możliwości prowadzenia muzeum przez Gminny Ośrodek Kultury (GOK).
Czy do działalności GOK można dodać również utworzenie i prowadzenie muzeum?
Jak powinna przebiegać procedura uruchomienia muzeum w GOK? Jakie ewentualne zezwolenia czy opinie odpowiednich instytucji trzeba uzyskać? Czy wystarczy zmienić statut GOK, aby muzeum rozpoczęło działalność, czy najpierw należy utworzyć muzeum jako samodzielną instytucję kultury, a następnie połączyć GOK z muzeum? Jak powinna wyglądać kolejność działań?
Czy Gminny Ośrodek Kultury lub prowadząca go gmina może przejąć muzeum prowadzone nieformalnie przez osobę fizyczną (osoba ta posiada zbiory o znaczeniu muzealnym, jednak nie posiada żadnego statutu, regulaminu muzeum, nie dokonywała żadnych starań i uzgodnień z odpowiednimi instytucjami w celu utworzenia muzeum).
Jeżeli GOK lub gmina może przejąć takie muzeum, to jak powinna wyglądać taka procedura?