powołanie zastępcy dyrektora

Odwołanie zastępcy dyrektora

Dyrektor instytucji kultury w ramach oszczędności chce zrezygnować ze stanowiska zastępcy dyrektora, powołanego zarządzeniem wójta na czas nieokreślony. Statut instytucji kultury przewiduje takie stanowisko, ale, żeby go zmienić, potrzebna jest uchwała rady gminy.

  • Czy w takim przypadku dyrektor instytucji może zwolnić zastępcę?

Ilość zastępców dyrektora instytucji kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

• Po nowelizacji stanowiska zastępcy dyrektora mogą pojawić się w strukturze instytucji, jeżeli pojawią się w statucie i są określone ilościowo • Organizator wskazuje tryb powołania i odwołania zastępcy bezpośrednio w statucie • Powołanie odbywa się na podstawie Kodeksu pracy i może nastąpić na czas określony lub nieokreślony