poziom istotności

Kryterium istotności i rezerwy na nagrody jubileuszowe w polityce rachunkowości biblioteki

W polityce rachunkowości biblioteka ustaliła, że kryterium istotności wynosi 3500 zł. Ustalono również, że niskocenne środki trwałe o wartości do 3500 zł są amortyzowane jednorazowo, a środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane kwartalnie przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.
Biblioteka nigdy nie tworzyła rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Jednak w latach 2016–2019 kryterium istotności zostanie wielokrotnie przekroczone względu na planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Czy można uznać, że biblioteka prawidłowo ustaliła próg istotności?
Czy w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych biblioteka ma obowiązek utworzyć rezerwy?
Czy rezerwy należy tworzyć na rok bieżący?