pozostawanie bez pracy

Przywrócenie do pracy a urlop wypoczynkowy

Ponieważ pracownik nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego warunki jego pracy, dyrektor instytucji kultury rozwiązał z nim umowę o pracę na podstawie art. 42 § 3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Po kilku miesiącach sąd przywrócił pracownika do pracy. Pracownik dostarczył zaświadczenie o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim w tym okresie.
Czy za ten czas należy mu się urlop wypoczynkowy?