pozyskiwanie dodatkowych funduszy

Crowdfunding w instytucji kultury — czyli finansowanie społecznościowe

• Finansowanie społecznościowe jest alternatywą dla tradycyjnych sposobów poszukiwania funduszy na realizację projektów instytucji kultury • Crowdfunding jest wyrazem społecznego zaangażowania w realizację wartościowych przedsięwzięć, także tych kulturalnych • Mechanizm finansowania społecznościowego polega na gromadzeniu mikropłatności od szerokiego grona osób wspierających m.in. kulturę za pomocą Internetu

Środki na dodatkowe etaty w instytucji kultury

Gdzie instytucja kultury może pozyskać środki na dodatkowe etaty?

Niepubliczne źródła finansowania projektów kulturalnych

• Istnieje wiele niepublicznych źródeł finansowania, z których można pozyskać fundusze na projekty kulturalne • Zarówno organizacje pozarządowe, jak i fundacje bankowe oferują środki na realizację małych projektów kierowanych do społeczności lokalnych • Pozyskując dodatkowe środki finansowe, instytucje kultury mogą uatrakcyjnić realizowane przez siebie przedsięwzięcia

Plusy i minusy utworzenia organizacji pozarządowej w instytucji kultury

• Decyzja o założeniu stowarzyszenia lub fundacji w instytucji kultury lub jej otoczeniu powinna być dobrze przemyślana • Własna organizacja nie powinna być tylko „furtką” do funduszy niedostępnych dla instytucji kultury • Może też być platformą współpracy instytucji ze środowiskiem lokalnym

Małe granty na małe projekty

• Fundacja Orange nie wymaga od wnioskodawcy wnoszenia wkładu własnego oraz żadnych załączników na etapie składania wniosku • Do programu dotacyjnego Fundacji Kronenberga można przystąpić w kategorii inicjatyw lokalnych i obejmujących obszar większy niż województwo • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Równać Szanse” co roku w sierpniu ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) skierowany m.in. do gminnych domów kultury i bibliotek