PPE (Pracowniczy Program Emerytalny)

PPE alternatywą dla PPK

Czy instytucja kultury może przystąpić do pracowniczego programu emerytalnego (PPE) jako alternatywy dla pracowniczego programu kapitałowego (PPK)?