praca podczas urlopu

Praca dyrektora podczas urlopu wypoczynkowego

Czy podczas urlopu wypoczynkowego dyrektor biblioteki może podpisywać dokumenty związane z jej bieżącą działalnością, np. opisywać faktury czy sprawozdania z rozliczenia dotacji?

Praca u innego pracodawcy w czasie urlopu rodzicielskiego w instytucji kultury

Pracownica instytucji kultury przebywa na urlopie rodzicielskim do 20 maja 2015 r. W lutym podjęła pracę na ¾ etatu u innego pracodawcy.

  • Czy musi rezygnować z urlopu rodzicielskiego w instytucji i również powrócić do pracy?
  • Czy na podjęcie pracy u innego pracodawcy wymagana jest zgoda dyrektora instytucji?