praca w dni wolne

Dzień wolny odebrany za święto przypadające w sobotę a ryczałt za używanie prywatnego samochodu

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, pobiera dodatkowo kilometrówkę za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. 6 stycznia 2024 r. było święto, za które pracownik odebrał dzień wolny 31 stycznia.
Czy w wyliczeniu kilometrówki trzeba uwzględnić 6 stycznia jako jeden dzień nieobecności?

Praca w soboty w bibliotece

Aby skorzystać z dofinansowania na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025, biblioteka musi być otwarta 26 sobót w roku. W bibliotece pracuje 6 osób. Na początku roku dyrektor wyznaczył 26 sobót, w których będzie otwarta biblioteka główna. W te dni biblioteka będzie otwarta przez 4 godziny od 08:00 do 12:00 i pracę w niej będą świadczyły pracownice zatrudnione w filiach — każda na 1/2 etatu. W zamian za to mają odbierać dzień wolny w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zatem w tygodniu, w którym jest sobota pracująca, ich tydzień pracy będzie miał 6 dni, a w następnym — 4 dni. Miesięcznie godziny pracy się zgadzają.
Czy taki sposób rozliczenia czasu pracy jest poprawny?
Jak rozliczyć pracę bibliotekarki zatrudnionej na cały etat, która w sobotę pracowała 4 godziny?
W jaki sposób należy wprowadzić zmiany godzin pracy?

Dni wolne za przepracowane niedziele i święta po ustaniu powołania dyrektora instytucji kultury

31 grudnia 2023 r. dyrektorowi instytucji kultury skończyło się powołanie. Nie odebrał on dni wolnych za przepracowane niedziele i święta. Od 1 stycznia 2024 r. jest z nim zawarta umowa o pracę na czas określony na rok na stanowisku instruktora.
Czy możliwe jest zawarcie porozumienia, aby za te dni dyrektor odebrał dni wolne przy zatrudnieniu na umowę o pracę? Czy z końcem powołania dni te przepadają?
Czy umowę na czas określony zawarto zgodnie z prawem, jeśli były dyrektor przepracował w placówce 8 lat?

Wolne za pracę w niedzielę i święta

Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przychodzi do pracy z powodu imprezy w niedziele i święta na np. 3 godziny. Jest to jego dzień wolny od pracy.
Czy należy mu za to oddać cały dzień?
Czy w takim razie pracodawca może mu tego dnia zagospodarować czas do pełnej dniówki, wydłużając ten dzień pracy do np. 8 godzin?

Wolne za pracę w święto w instytucji kultury

Jak co roku, ośrodek kultury jest 11 listopada głównym organizatorem uroczystości Narodowego Święta Niepodległości i wszyscy pracownicy tego dnia są w pracy. Odbierają za to dzień wolny.
Czy każdemu pracownikowi z osobna należy oddać dzień wolny, czy można wszystkim wyznaczyć wolne w tym samym dniu, co wiąże się z zamknięciem ośrodka na ten dzień?

Wolne za pracę w sobotę a wymiar czasu pracy

Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy i pracuje od poniedziałku do piątku. Za pracę w sobotę pracownikowi oddawany jest dzień wolny w tygodniu. W lutym pracownik zamiast obowiązującego go wymiaru 20 dni pracy, ma w rejestrze ujęte 19 dni, ponieważ w tygodniu odebrał sobie dzień za pracę w sobotę.
Czy kalendarz należy skorygować do 20 dni pracy w lutym 2022 r.?

Chorobowe w dodatkowym, wyznaczonym dniu pracy

Pytanie Gdy w sobotę wypada święto, np. Nowy Rok, to pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny, ale jeżeli pracownik tego dnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, to dzień wolny dodatkowo się nie należy. Dyrektor instytucji zarządzeniem wprowadził dzień wolny 16 czerwca (piątek po Bożym Ciele), w zamian za który pracownicy mieli świadczyć pracę w sobotę 24 sierpnia. Jednak pracownik akurat […]

Prawo dyrektora do odebrania wolnego za przepracowane weekendy i święta

Czy dyrektor instytucji kultury ma prawo do odebrania wolnego za przepracowane soboty, niedziele czy święta?

Praca sześć dni w tygodniu

W roku 2022 biblioteki, które będą chciały skorzystać z dofinansowania do zakupu nowości wydawniczych, muszą być otwarte raz w miesiącu w sobotę przez co najmniej 4 godziny.
Jak prawidłowo ustalić czas pracy w bibliotece, w której pracuje tylko jedna osoba i jest ona jednocześnie jej dyrektorem?
Czy osoba ta może pracować w wybrany dzień roboczy, np. w piątek, krócej o godzinę, a raz w miesiącu w sobotę przez 4 godziny?

Praca w dniu wolnym a dwa etaty

Pracownica ma dwie odrębne umowy o pracę na stanowisku bibliotekarza 1 etat i sprzątaczki 1/5 etatu. Jako bibliotekarz pracuje również w szósty dzień tygodnia, czyli w sobotę.
Czy w związku z tym należy jej się dzień wolny również z etatu sprzątaczki?

Odbiór dni wolnych od pracy po zakończeniu okresu rozliczeniowego

W muzeum obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Ze względu na specyfikę muzeum, zdarzają się okresy wzmożonej pracy i wtedy pracownicy nie mają możliwości odebrania dni wolnych przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
Czy pracownicy muzeum mogą odebrać te dni w kolejnym okresie rozliczeniowym?
Jak rozumieć art. 26d Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Praca w niedzielę niezależnie od rozkładu czasu pracy

Pracownik instytucji kultury złożył wniosek o umożliwienie wykonywania pracy w ruchomym rozkładzie czasu pracy zgodnie z art. 1401 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), np. w poniedziałek od 10:00 do 18:00, a od wtorku do piątku od 08:00 do 16:00.
Czy w razie potrzeby można mu zaplanować pracę w niedzielę?