pracowni

Jak przeszkolić pracownika po długiej nieobecności w pracy i włączyć go w prace zespołu, aby nie czuł się pominięty?

• Każdy kierownik w instytucji kultury musi być przygotowany na sytuację, że pracownik będzie nieobecny przez jakiś czas • Powodów, dla których pracownik może być nieobecny w pracy, jest w obecnych czasach coraz więcej • Warto mieć na uwadze, że powracający do instytucji kultury pracownik to osoba, która już sprawdziła się na swoim stanowisku, i że znacznie łatwiej poświęcić czas na wdrożenie go niż zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika