pracownicy artystyczni

Wymiar urlopu pracownika artystycznego

Instytucja zatrudnia na ½ etatu instruktora ds. muzycznych. Zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowych Instytucji Kultury z 29 kwietnia 1997 r. pełny miesięczny wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań wynagradzanych z zastosowaniem stawki godzinowej wynosi 90 godzin.

  • Czy w przypadku braku przepisów szczególnych dotyczących urlopów instruktorów zatrudnionych w amatorskim ruchu artystycznym urlopy te oblicza się w sposób określony w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
  • Czy instytucja prawidłowo nalicza urlop pracownikowi zatrudnionemu na ½ etatu, tj. 45 godzin miesięcznie, licząc następująco: 13 dni = 104 godziny?