praktyka absolwencka

Umowa o praktykę absolwencką w muzeum

Zachęceni przez doświadczenia innych instytucji, chcemy w oddziale naszego muzeum zatrudnić praktykantkę. Jej zadaniem będzie obsługa stoiska z pamiątkami. Nigdzie nie możemy jednak znaleźć wzoru umowy o praktykę ani zaświadczenia o odbywaniu praktyki absolwenckiej. Prosimy o pomoc w przygotowaniu prawidłowych dokumentów. Mamy też wątpliwości, co zrobić, jeśli praktykantka się nie sprawdzi na tym stanowisku, czy możemy z nią rozwiązać umowę? Jeśli praktykantka zachoruje, czy należy jej się zasiłek chorobowy i co ma zrobić w takim przypadku muzeum?