pranie brudnych pieniędzy

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w bibliotece

Urząd gminy wprowadził «Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu».
W regulaminie zapisano przekazanie tej instrukcji kierownikom wszystkich gminnych jednostek. Zarządzenie wprowadzające instrukcję zawiera również zapis, z którego wynika, że kierownicy jednostek organizacyjnych gminy mają obowiązek wprowadzenia w swoich jednostkach wspomnianej instrukcji, a także egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń według wzoru określonego w zarządzeniu.
Czy to znaczy, że dyrektor gminnej biblioteki publicznej powinien wprowadzić swoją instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?