prawo do odpoczynku

Odpoczynek dobowy pracownika instytucji kultury

• Aby uelastycznić czas pracy instytucji kultury, można w niej wprowadzić system przerywanego czasu pracy • Wprowadzenie tego systemu czasu pracy pozwala efektywniej zaplanować pracę pracownika instytucji kultury i uniknąć kosztów pracy w godzinach nadliczbowych • Ponieważ system czasu pracy jest elementem regulaminu pracy — wprowadza się go tak samo jak nowe postanowienia do regulaminu pracy