prawo do urlopu

Stypendium z urzędu pracy a nabycie prawa do urlopu

Czy okres pobierania stypendium na stażu z urzędu pracy wlicza się do okresu uprawniającego do nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego?

Urlop pracownika na zastępstwo

Muzeum zatrudniło pracownika na zastępstwo na umowę o pracę na pełny etat od 12 lipca 2013 r. do czasu powrotu pracownicy z urlopu macierzyńskiego, tj. do czerwca albo listopada 2014 r. Zatrudniony na zastępstwo pracownik ma wieloletni staż pracy i ustalone prawo do emerytury, ale przed podjęciem obecnego zatrudnienia kilka lat nie pracował. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi za pracę w 2013 r., a ile dni za 2014 r.?