prawo oświatowe

Przedszkole w ośrodku kultury

W statucie gminnego ośrodka kultury z 2004 r., który uchwaliła rada gminy, jest napisane, że ma on prowadzić kluby przedszkolaka. Obejmując stanowisko w 2008 r., dyrektor przejął prowadzenie klubów przedszkolaka, które nie działały w systemie oświaty. Zajęcia w klubach prowadzą nauczyciele przez 20 godzin tygodniowo, stosując podstawę programową. Kontrolerzy NIK twierdzą, że te kluby powinny działać w systemie oświaty. Czy mają rację?