premia w wynagrodzeniu urlopowym

Wynagrodzenie za czas urlopu pracowników instytucji kultury

• Nie wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika bierze się do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego • Trudności mogą sprawić sytuacje, gdy pracownik otrzymuje różne zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane co miesiąc lub raz na kilka miesięcy • O zaliczeniu premii do podstawy wynagrodzenia urlopowego decyduje jej charakter