prezes organizacji non-profit

Dyrektor samorządowej instytucji kultury prezesem stowarzyszenia lub fundacji

• Dyrektor instytucji kultury może być prezesem stowarzyszenia lub fundacji, ale pod warunkiem, że organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej • Decydując się na członkostwo we władzach organizacji, warto wziąć pod uwagę nie tylko aspekty prawne • Oddanie przywództwa w organizacji komuś innemu może przynieść większe korzyści