program mikrograntowy

Jak zorganizować program mikrograntowy w instytucji kultury?

• Mikrogranty, których udziela instytucja kultury, mogą być skuteczną formą wspierania lokalnych inicjatyw oddolnych • Program mikrograntowy powinien służyć odkrywaniu pomysłów, które z pomocą instytucji kultury można przekształcić w projekty • Przygotowując program mikrograntowy, należy zadbać o czytelne i jasne zasady naboru oraz wyboru projektów