program Płatnik

Nowe funkcje programu Płatnik 9.01.001A

• Instytucje kultury jako płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od 1 lutego 2014 r. powinny korzystać z nowej wersji Płatnika • Zmiany w programie dotyczą głównie nowych formularzy i niektórych kodów • Nowa wersja programu automatycznie weryfikuje i aktualizuje komponenty niezbędne do przekazania prawidłowo wypełnionych dokumentów do ZUS