program rekomendacyjny w rekrutacji

Program poleceń pracowniczych — czy warto i jak go wprowadzić w instytucji kultury?

  • Rekrutacja nowych pracowników jest wyzwaniem, w którym mogą pomóc… obecni pracownicy
  • System poleceń pracowniczych to program, w którym pracownicy instytucji mogą polecać do pracy swoich znajomych i być za to nagradzani
  • Jest to rozwiązanie dość nowatorskie, ale konieczne na dzisiejszym rynku pracy

Zatrudnienie krewnego pracownika w domu kultury

Poszukujemy pracowników do prowadzenia zajęć plastycznych i tanecznych w naszym domu kultury. Jeden z obecnych współpracowników polecił swoich krewnych, którzy wydają się idealnymi kandydatami do pracy na tych stanowiskach. Czy zatrudnienie takich osób nie spowoduje sprzeciwu pozostałych pracowników? Jak to wyjaśnić pozostałym pracownikom i uzasadnić, aby nie zepsuć atmosfery?