programy dla seniorów

Heteroseksualna Hanna — czyli jak poprowadzić zajęcia edukacyjne dla seniorów?

  • Seniorzy to grupa odbiorców bardzo zróżnicowana zarówno pod względem wieku, jak i sprawności fizycznej
  • Projektując zajęcia, warto wziąć pod uwagę nie tylko dostępność miejsca, ale i porę
  • Nie trzeba bać się krytyki, należy jednak zawsze umieć podać konkretny argument, przemawiający za wykonaniem danego zadania

Seniorzy w instytucjach kultury — dobre praktyki

• Seniorzy są jedną z priorytetowych grup odbiorców instytucji kultury • Wiele instytucji kultury realizuje projekty dedykowane bezpośrednio osobom starszym — warto czerpać z ich dobrych praktyk • Program ASOS stanowi obecnie główne źródło finansowania projektów senioralnych