programy dla seniorów

Prowadzenie klubu seniora przez instytucję kultury

Przy gminnym ośrodku kultury (GOK) działa klub seniora, który posiada swój zarząd i regulamin funkcjonowania. Zgodnie z tym regulaminem członkowie wpłacają miesięcznie 2 zł składki członkowskiej na pokrycie kosztów swoich spotkań, tzn. zakup kawy, herbaty i ciastek oraz wina, gdy któryś z członków ma urodziny lub gdy jest to spotkanie np. z okazji Dnia Kobiet.
Czy zbierane składki powinny być wpłacane na konto GOK i księgowane jako jego przychód, a następnie po wydatkowaniu księgowane w koszty GOK?
Czy na fakturach, które dostarczają seniorzy, może być alkohol?

Heteroseksualna Hanna — czyli jak poprowadzić zajęcia edukacyjne dla seniorów?

  • Seniorzy to grupa odbiorców bardzo zróżnicowana zarówno pod względem wieku, jak i sprawności fizycznej
  • Projektując zajęcia, warto wziąć pod uwagę nie tylko dostępność miejsca, ale i porę
  • Nie trzeba bać się krytyki, należy jednak zawsze umieć podać konkretny argument, przemawiający za wykonaniem danego zadania

Seniorzy w instytucjach kultury — dobre praktyki

• Seniorzy są jedną z priorytetowych grup odbiorców instytucji kultury • Wiele instytucji kultury realizuje projekty dedykowane bezpośrednio osobom starszym — warto czerpać z ich dobrych praktyk • Program ASOS stanowi obecnie główne źródło finansowania projektów senioralnych