projekt inwestycyjny

Rozliczenie wspólnego projektu inwestycyjnego

Dwie samorządowe instytucje kultury otrzymały dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na termomodernizację 4 obiektów. Liderem projektu jest samorządowa instytucja kultury A, która posiada 3 obiekty, partnerem zaś jest inna samorządowa instytucja B, która posiada 1 obiekt. Obie instytucje podpisały umowę partnerską. Partner upoważnił lidera do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w swoim imieniu. Lider jest również dysponentem środków finansowych przekazanych przez NFOŚiGW. Lider i partner projektu są podatnikami VAT. Lider posiada sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną (ze względu na sprzedaż mieszaną odlicza VAT według proporcji). Partner zaś nie ma sprzedaży zwolnionej, tylko sprzedaż opodatkowaną i odlicza VAT naliczony w całości.

  • Na kogo powinny być wystawiane faktury VAT za wykonaną inwestycję w części dotyczącej budynku zarządzanego przez partnera?
  • Jeśli wszystkie faktury — również te dotyczące budynku partnera — będą na lidera, to jaki dokument należy wystawić, żeby przekazać tę inwestycję do ujęcia w księgach partnera projektu (fakturą czy notą księgową)?
  • Jeśli faktury dotyczące inwestycji w budynku należącym do partnera będą wystawiane na lidera projektu, to co się stanie z VAT? Czy lider może odliczyć cały VAT?