projekty unijne

Rozliczenie projektu realizowanego przez MDK

Miejski dom kultury (MDK) w ramach realizowanego projektu złożył wniosek o płatność w listopadzie 2012 r. Zgodnie z umową koszty w całości ponosi MDK, a po rozliczeniu zostaną one zwrócone na jego konto (jako forma pomocy i wsparcie finansowe):

  1. Czy poniesione w ramach projektu koszty zaksięgować na koncie rozrachunków jako zobowiązanie — w kosztach rodzajowych Wn konto zespołu 4/Ma 202 i zapłatę Wn 202/Ma 130?
  2. Czy nierozliczony wniosek o płatność zaksięgować na rozrachunkach i wyksięgować z kosztów?
  3. Jak zaksięgować zwrócone środki na konto MDK — jako dotację czy przychody finansowe?
  4. Jak prawidłowo ewidencjonować świadczone usługi nieodpłatnie, np. wynagrodzenie wolontariuszy, czy na kontach pozabilansowych zespołu 900 — „Inne wynagrodzenia”?