projekty w domach kultury

Design Thinking, czyli w poszukiwaniu rozwiązań idealnych

  • Design Thinking to metoda twórczego rozwiązywania problemów, której podstawą jest empatia
  • Projektując różnego rodzaju rozwiązania, bardzo często zapominamy o tych, którzy będą z nich korzystać
  • Design Thinking nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani umiejętności; to raczej określony sposób myślenia

Konsekwencje podpisania wniosku o realizację projektu

Osoba fizyczna zwróciła się do gminnego ośrodka kultury (GOK) z prośbą — jak się wyraziła — „o użyczenie osobowości prawnej”. Osoba ta sporządziła wniosek o realizację projektu razem z jedną z lokalnych fundacji. GOK miałby podpisać wniosek, a także być stroną umowy, rozliczać wydatki i ponosić odpowiedzialność z tego tytułu. Ta osoba w żadnej formie nie współpracuje z GOK.

  • Czy GOK może wziąć udział w takim przedsięwzięciu?
  • Jaką ewentualnie umowę podpisać, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy GOK?

Interdyscyplinarność w kulturze — czym jest i jak ją wykorzystać w działalności domu kultury?

• Zmiany w otoczeniu domów kultury wymagają sięgnięcia po nowe formy uczestnictwa w kulturze • Nowoczesny dom kultury to w dużej mierze laboratorium kultury, w którym nie tylko kultury i sztuki się uczy, ale przede wszystkim się ją tworzy • Interdyscyplinarne projekty kulturalne to coś więcej niż wykorzystanie nowych mediów, to przede wszystkim narzędzie pobudzania kreatywności zarówno w odbiorze, jak i w tworzeniu kultury