promocja czytelnictwa

Promocja czytelnictwa to wydatek strukturalny

  • Biblioteka organizuje spotkania literackie z autorami na miejscu i w innych placówkach. Wpływy z wystawionych innym bibliotekom faktur za spotkania literackie z danym autorem biblioteka przeznacza na sfinansowanie kolejnego spotkania literackiego. Biblioteka organizuje także spotkania literackie sfinansowane z Programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet Promocja czytelnictwa. Czy wydatek sfinansowany wpływem od innych bibliotek, a także z programu MKiDN można zaliczyć do wydatków strukturalnych w kodzie 60?
  • Biblioteka publiczna utrzymuje się z dotacji podmiotowej. W statucie biblioteki jest zapis, że celem biblioteki jest m.in. organizacja zadań dla społeczeństwa. Czy organizacja prelekcji w celu promocji czytelnictwa, stażu dla osoby bezrobotnej (bon stażowy), zakup plakatów promujących czytelnictwo są wydatkiem strukturalnym, skoro wydatki finansowane z dotacji bieżącej nie mogą być wydatkami strukturalnymi?