protokół naczelnika urzędu skarbowego

Oświadczenie we wniosku o interpretację indywidualną

Główny księgowy instytucji kultury planuje złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej na formularzu ORD-IN(8). Interpretacja będzie dotyczyła prewspółczynnika stosowanego w instytucji. Instytucja dysponuje protokołem naczelnika urzędu skarbowego akceptującego sposób i wysokość wyliczonego prewspółczynnika na podstawie z art. 86 ust. 2a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).
Czy informację o protokole naczelnika urzędu skarbowego należy umieścić w oświadczeniu zawartym w części J formularza ORD-IN?