prywatne podmioty w działalności instytucji kultury

Angażowanie się prywatnych podmiotów w działalność instytucji kultury

• Warto zainteresować prywatne podmioty działalnością instytucji kultury • Furtką mogą być przepisy o powierzeniu zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej • Prywatne podmioty w najlepszy sposób mogą pełnić funkcję dyrektora wykonawczego, zarządcy i specjalisty od marketingu