przedawnienie roszczeń

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane

W jakim terminie przedawniają się roszczenia muzeum będącego samorządową instytucją kultury z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane?
Czy w tym wypadku należy stosować termin 3 lat — jak dla przedsiębiorców, czy 10 lat — jak dla nieprofesjonalistów?

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W instytucji kultury po odejściu dyrektora ujawniono nieprawidłowości w rozliczaniu godzin pracy i prowadzeniu ewidencji czasu pracy pracowników.
W jakim stopniu i w jaki sposób odchodzący dyrektor odpowiada za nieprawidłowości powstałe w instytucji w okresie pełnienia przez niego funkcji dyrektora?
Kto i w jaki sposób naprawia błędy, wiedząc, że czas pracy rozliczany był nieprawidłowo w okresie pełnienia funkcji poprzednika?
Czy nowy dyrektor powinien poprawić nieprawidłowości poprzednika i czy może wypłacić np. dodatek za pracę w porze nocnej po upływie 2 lat?

Przedawnienie roszczeń z prawa pracy

Kadrowy biblioteki ustalił, że pracownica otrzymuje od 11 lat o 1% dodatku stażowego za mało niż powinna. Kadrowy polecił przy najbliższym wynagrodzeniu wyrównać pracownicy zaległe wynagrodzenie. Jednak dyrektor biblioteki uważa, że roszczenia pracownicze przedawniają się po 3 latach.
Czy dyrektor ma rację?