przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia w instytucjach kultury

• Opis musi być jednoznaczny • Należy wykorzystywać Wspólny Słownik Zamówień • Ważne są ridery wykonawców i tantiemy