przekazanie jednostki kultury

Przekazanie instytucji kultury innej jednostce

• Jednostka samorządu terytorialnego przejmująca instytucję kultury musi wykazać, że ma program działania i środki na jej prowadzenie. • Umowa przekazania jest podstawą wykreślenia instytucji z rejestru prowadzonego przez organizatora. • Pracownicy przekazywanej instytucji kultury zachowują dotychczasowe warunki pracy i płacy.