przekazanie obiektu

Organizator musi przekazać nieruchomość na własność instytucji kultury

Rada gminy uchwałą powołała dwie samorządowe instytucje kultury: gminny ośrodek kultury (GOK) oraz bibliotekę publiczną. W akcie o utworzeniu nie wskazano według oznaczenia geodezyjnego nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności kulturalnej. Wskazano jedynie adres instytucji. Gmina zawarła z obiema instytucjami umowy użyczenia tej nieruchomości.
Jak uregulować obecny stan prawny nieruchomości, z której korzystają wspólnie obie instytucje (jest to ten sam budynek)? Czy gmina powinna przekazać nieruchomość na własność instytucji kultury czy też wystarczy, że odda ją w trwały zarząd?
Kto w GOK powinien zawierać umowy wynajmu pomieszczeń w budynku?
Czy dochody z tytułu najmu powinny wpływać na rachunek GOK czy gminy?

Przekazanie nieruchomości działającej instytucji kultury

W gminnym budynku trwa remont finansowany z dotacji celowej państwa na potrzeby biblioteki publicznej.
Czy można przekazać bibliotece tę nieruchomość i grunt tylko w przypadku tworzenia nowej instytucji kultury, czy także w stosunku do instytucji funkcjonującej od wielu lat?

Przekazanie obiektu bibliotece w trwały zarząd

Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej został przekazany w trwały zarząd obiekt, który został adaptowany do potrzeb biblioteki. Biblioteka jest jego wyłącznym użytkownikiem. Czy jest to prawidłowa forma przekazania? Czy istnieje inna, bardziej korzystna forma, biorąc pod uwagę, że biblioteka jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, prowadzącą samodzielną działalność statutową i finansową?