przekazywanie wiedzy

Pomysł na kulturę — kierunek: wiedza

  • Przekazując wiedzę, często zapominamy o odbiorcy treści
  • To, co może być ważne dla nas, nie zawsze jest interesujące dla osób odwiedzających instytucję, dlatego warto pomyśleć o ciekawym przekazaniu informacji
  • Koniecznie trzeba wykorzystać potencjał i wiedzę pracowników instytucji

Obrazem i słowem. Infografika w kilku krokach

  • Infografika to wizualne przedstawienie informacji lub danych, pozwalająca szybko zapoznać odbiorcę z danym tematem
  • Ze względu na to, że ludzki mózg szybciej przetwarza obrazy, infografika to skuteczne narzędzie sprawnej komunikacji
  • Najlepsze infografiki to takie, które są minimalistyczne i przejrzyste

Uczmy się, czyli zarządzanie wiedzą w instytucji kultury

  • Zarządzanie wiedzą to nie tylko bazy danych, ale także doświadczenie i umiejętna współpraca
  • Nieformalne spotkania, stabilność zatrudnienia czy wizyty studyjne to źródło wiedzy niejawnej, która jest podstawą funkcjonowania i rozwoju każdego z nas
  • Kultura organizacyjna ma zasadnicze znaczenie w zarządzaniu wiedzą w instytucji

Zarządzanie wiedzą w instytucji kultury

• Zadaniem kierownictwa instytucji jest zapewnienie, aby raz zdobyta wiedza nie przepadała • Należy wprowadzić w instytucji kultury jasne procedury przekazywania obowiązków i doświadczeń • Spośród pracowników instytucji kultury dyrektor powinien wyznaczyć jedną osobę, która będzie czuwać nad systemem zarządzania wiedzą