przekazywanie wiedzy

Uczmy się, czyli zarządzanie wiedzą w instytucji kultury

  • Zarządzanie wiedzą to nie tylko bazy danych, ale także doświadczenie i umiejętna współpraca
  • Nieformalne spotkania, stabilność zatrudnienia czy wizyty studyjne to źródło wiedzy niejawnej, która jest podstawą funkcjonowania i rozwoju każdego z nas
  • Kultura organizacyjna ma zasadnicze znaczenie w zarządzaniu wiedzą w instytucji

Zarządzanie wiedzą w instytucji kultury

• Zadaniem kierownictwa instytucji jest zapewnienie, aby raz zdobyta wiedza nie przepadała • Należy wprowadzić w instytucji kultury jasne procedury przekazywania obowiązków i doświadczeń • Spośród pracowników instytucji kultury dyrektor powinien wyznaczyć jedną osobę, która będzie czuwać nad systemem zarządzania wiedzą